Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας: Αγορά οχημάτων προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης Έργου για την αγορά οχημάτων, προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με σκοπό την αναβάθμιση και ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

 

Η εν λόγω Δράση αφορά στην αγορά:

 • Έξι (6) οχημάτων αναπνευστικών συσκευών.

 

 • Ενενήντα οκτώ (98) οχημάτων βοηθητικού τύπου SUV C class.

 

 • Έξι (6) οχημάτων βοηθητικού τύπου τζιπ βαρέως τύπου (4Χ4).

 

 • Σαράντα οκτώ (48) οχημάτων βοηθητικού τύπου pick-up (4Χ4).

 

 • Ενενήντα (98) οχημάτων βοηθητικού τύπου VAN εννέα θέσεων.

 

 • Οκτώ (8) φορτηγών οχημάτων τύπου VAN (4Χ4).

 

 • Εκατόν εξήντα (160) βοηθητικών οχημάτων τύπου MPV μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού.

 

 • Είκοσι (20) λεωφορείων 22 θέσεων έκαστο.

 

 • Δέκα πέντε (15) λεωφορείων 30 θέσεων έκαστο.

 

 • Τεσσάρων (4) λεωφορείων 50 θέσεων έκαστο.

 

 • Δύο (2) ασθενοφόρων.

 

 • Εκατόν πενήντα (150) βαρκών

 

 • Δέκα (10) πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης με τρέιλερ μεταφοράς.

 

 • Οκτώ (8) οχημάτων επιβατικού τύπου Ε class.

 

 

Υπουργείο Ευθύνης και Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

 

Η Δράση εντάσσεται στην ενίσχυση αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας του Άξονα αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση».