Έπαινοι ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές

Ο ΟΟΣΑ επαινεί την Ελλάδα για σημαντική πρόοδο στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Συγκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση της χώρας μας ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, η έκθεση της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας διαπιστώνει ότι η Ελλάδα υλοποίησε "σε χρόνο ρεκόρ" 38 από τις συνολικά 49 συστάσεις.

 

 

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει την υιοθέτηση σημαντικών νομοθετημάτων για τη συνολική αντιμετώπιση της επιχειρηματικής διαφθοράς, που συνιστούν μείζονα μεταρρύθμιση του νομικού και επιχειρηματικού πεδίου», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

 

Μεταξύ άλλων, ο ΟΟΣΑ σημειώνει:

 

- Τη συνολική αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας σε μία ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία.

 

- Την ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα με τη διεύρυνση της εξουσίας του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθοράς.

 

- Την περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers protection).

 

- Την περαιτέρω ενίσχυση του Χάρτη Δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς στην αστική και ποινική δικαιοσύνη καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της κυβέρνησης, τονίζοντας την πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι αναμένεται περαιτέρω πρόοδος μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων και αναγνωρίζεται ότι ήδη γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στην προσπάθεια που οδήγησε στο θετικό αυτό αποτέλεσμα συμμετείχαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης» και από την έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, την προσπάθεια συντόνισε «ο πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, σε συνεργασία με την επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Εργασίας, καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη».

 

Μάλιστα, στην ομάδα αξιολογητών της χώρας μετείχαν δικαστές και δημόσιοι λειτουργοί από την Κορέα και τη Λιθουανία, ενώ η τελική απόφαση ελήφθη από την Ολομέλεια των 46 κρατών μερών στη Σύμβαση.