ΚΕΠΕ: Σημαντικά υψηλότερος ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2024

Ως ομαλή παρουσιάζεται η προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2024, διατηρώντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον προβλεπόμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

 

Αυτό προκύπτει από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

 

 

Σημαντικά υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

 

 

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΚΕΠΕ, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας για το έτος 2024 προβλέπεται στο 1,9%. Με βάση την εκτίμηση αυτή, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μία ομαλή προοπτική ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διατηρώντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον προβλεπόμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

 

Η συνολικά ευνοϊκή προοπτική που διαγράφεται για την ελληνική οικονομία, με βάση την παρούσα πρόβλεψη, βρίσκεται, βεβαίως, αντιμέτωπη με αρκετές προκλήσεις και αβεβαιότητες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα με παράγοντες όπως οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, η ασθενής εξωτερική ζήτηση, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια.

 

 

Από την άλλη πλευρά, η προβλεπόμενη σταδιακή άνοδος του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας ευνοεί την ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, ενώ, παράλληλα η Ελλάδα διατηρεί θετικές προοπτικές σε βασικούς κλάδους δραστηριότητας και έχει στη διάθεσή της σημαντικά εργαλεία για τη διατήρηση μίας σταθερά θετικής πορείας.

 

 

Η εισροή χρηματοδοτικών πόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο έτος και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αποτελούν κρίσιμες ευκαιρίες για την ενδυνάμωση των επενδύσεων και τη βελτίωση των προοπτικών σε καίριους κλάδους, έχοντας τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μία περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ.