Όρισαν προεκλογικά διοικητές στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας παρέτειναν τη θητεία των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Να σημειωθεί οτι η θητεία τους κανονικά έληγε εντός της προεκλογικής περιόδου.

 

Ο νόμος αναφέρει ρητά πως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θητεία διοίκησης νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ λήγει εντός της προεκλογικής περιόδου, τότε χρέη διοικητή εκτελεί ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του εκάστου ιδρύματος. 

 

Η απόφαση Ξανθού-Πολάκη αφορά 42 διοικητές και 7 αναπληρωτές. Εκτός από προεκλογικό 'ρουσφέτι' που καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ το θέμα έχει και άλλη διάσταση. Η ενέργεια αυτή εμποδίζει την επόμενη κυβέρνηση από το να τοποθετήσει νέους διοικητές

.

Η επιλογή των νέων διοικητών γίνεται, βάσει νόμου που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από το Μητρώο Στελεχών Δημοσίας Διοίκησης. Όμως το Μητρώο δεν υπάρχει ακόμα και προφανώς δεν μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα νέα στελέχη που χρειάζονται.

 

Πατήστε εδώ για την απόφαση

 

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ :

Οι Διοικητές και Αν.Διοικητές των Νοσοκομείων θα πρέπει να επιλέγονται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με βάση το ν. 4369/2016. Η σύσταση του Μητρώου Στελεχών έπρεπε να γίνει από 13.7.2016 και ακόμη τίποτα.

 

Η ανεξαρτητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης με την επιλογή στελεχών από το Μητρώο είναι δέσμευση της χώρας προς τους δανειστές.

 

Η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές θεσμοθέτησε το Ν.4600/2019 άρθρο 159 που δίνει τη δυνατότητα παράτασης των σημερινών Διοικητών και Αν. Διοικητών των Νοσοκομείων και πέραν της 31/12/2018 αν και η επιλογή έγινε με κομματικά κριτήρια από Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Το Μητρώο Στελεχών ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί 4 χρόνια μετά.

 

Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών 10 Ιουνίου 2019 δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας Πολάκη που παρατείνει τη θητεία 42 Διοικητών και 7 Αν. Διοικητών που λήγει εντός της προεκλογικής ή μετεκλογικής περιόδου.

 

Ρουσφέτια για τους τοποθετημένους με κομματικά κριτήρια Διοικητές και Αν.Διοικητές των Νοσοκομείων με σκοπό την κατάληψη του κράτους όπως χαρακτηριστικά έχει πει πολλές φορές ο Πολάκης. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών 10/5/2019 εξέδωσαν Υπουργική Απόφαση Πολάκη που παρατείνει τη θητεία. Όταν λήγει η θητεία των Διοικητών και δεν υπάρχει Αν. Διοικητής η αναπλήρωσή των καθηκόντων τους γίνεται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

Μέχρι σήμερα όπου τελειώνει η θητεία Διοικητών κατά την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο τα Νοσοκομεία διοικούνται από τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας. Ο Πολάκης φρόντισε να εξασφαλίσει τους εκλεκτούς. Για λίγο καιρό ακόμα και τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Σε περίπτωση απόλυσης τους από την επόμενη κυβέρνηση.