Πρωτοβουλία της Ελλάδας για ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στη Ζώνη Σένγκεν

Pρωτοβουλία στήριξης της αίτησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να ενταχθούν στην ζώνη Schengen αναλαμβάνει η Ελλάδα. Η διεύρυνση αυτή θα έχει άμεσα οφέλη και για την Ελλάδα, καθώς θα ενωθούμε πλέον οδικά, εντός ζώνης Schengen, με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πρωτοβουλία αυτή είμαστε σε επικοινωνία με την Σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Βουλγαρία και Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 και το 2011 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης για την ένταξή τους στο χώρο Schengen, γεγονός που επικυρώθηκε με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της 9ης Ιουνίου 2011. Έκτοτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες να ενταχθούν στον χώρο Schengen χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

 

 

Το 2022 με πρωτοβουλία Βουλγαρίας και Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε νέα επιτόπια αποστολή της ΕΕ, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι δυο χώρες εξακολουθούν να πληρούν αποτελεσματικά τα αυστηρά πρότυπα Schengen και διαθέτουν υποδειγματικό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την εφαρμογή τους.

 

 

Το θέμα αυτό, όπως επίσης και η πλήρη ένταξη της Κροατίας στο χώρο Schengen, συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2022. Ενώ, όμως, η αίτηση της Κροατίας έγινε ομόφωνα δεκτή, οι αιτήσεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας δεν έγιναν δεκτές λόγω αντιρρήσεων δύο χωρών (Αυστρία και Ολλανδία). Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών εξέφρασε στήριξη στις δύο χώρες, τονίζοντας ότι η ένταξή τους θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια της Ένωσης.