[Βίντεο] Ο Τσίπρας κατέθεσε 2 πανομοιότυπες επίκαιρες ερωτήσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις αλλαγές στους ΠΚ

2 πανομοιότυπες επίκαιρες ερωτήσεις κατέθεσε η Αλέξης Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό χωρίς να έχει προσαρμόσει την ερώτηση στην πραγματικότητα και στις αλλαγές που είχαν προκύψει μέσα σε 6 ημέρες!

 

 

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα: "Επιεικής στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς"

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, το υποερώτημα 3 είναι το εξής: "Τι ωθεί την κυβέρνηση να θέσει ενιαίο χρονικό όριο στη διάρκεια της δέσμευσης περουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν "ξέπλυμα χρήματος", ανεξάρτητα από τις ανάγκες που γεννώνται σε κάθε υπόθεση και χωρίς να προβλέπεται μεταβατική περίοδος εφαρμογής, ώστε η αλλαγή να μην αιφνιδιάσει την Αρχή;".

 

Στις 18 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύεται το ΦΕΚ με την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων (Νόμος 4637, ΦΕΚ 180/Α/18-11-2019). Το άρθρο 15, αναφέρεται ως μεταβατική διάταξη, και ορίζει ως μεταβατική περίοδο εφαρμογής τους 3 μήνες:

  

 

Την ίδια ημέρα, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει εκ νέου επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, πάλι με θέμα: "Επιεικής στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς"

 

Μόνο που διαβάζοντας κάποιος τις επίκαιρες ερωτήσεις παρατηρεί πως είναι πανομοιότυπες! 

 

Ο Αλέξης Τσίπρας (ή οι συνεργάτες του) δεν μπήκε καν στη διαδικασία να αλλάξει το 3ο υποερώτημα που αναφέρει πως δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος εφαρμογής, αν και είχε ήδη νομοθετηθεί! 

 

Στο γεγονός αυτό δεν παρέλειψε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός, όπου του κατέδειξε και το λάθος του.

 

Παρακολουθήστε το επίμαχο απόσπασμα: