Το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά τους Διευθυντές που αρνούνται την αξιολόγηση

Με σημερινό έγγραφό του το υπουργείο Παιδείας, προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης τους καλεί να προβούν άμεσα στην αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, οι οποίοι/ες αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών  ή/ και μελών ΕΕΠ-ΕΕΒΠ ή, εν γένει, με τη στάση τους παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

 

 

 

Οι παράγραφοι 11 και 12 του αρ. 41 του νόμου 4823/2021

 11. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες, Διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, και δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40.

 12. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.

 

 

Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ για αυταρχισμό και απειλές και διώξεις των "αντιφρονούντων" (σ.σ αυτών που δεν θέλουν την αξιολόγηση δηλαδή)  Διευθυντών/ντριών σχολείων. Θεωρούν οτι η κυβέρνηση επιλέγει μια μετωπική αντιπαράθεση με την εκπαιδευτική κοινότητα που δεν θα μείνει αναπάντητη. 

 

Διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί δηλώνουν θυμωμένοι επειδή, όπως υποστηρίζουν, έγινε μία "πρωτοφανής ενέργεια" από το υπουργείο Παιδείας.  Θεωρούν οτι το υπουργείο μεταφέρει την πίεση στους διευθυντές των σχολείων αφού οι αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων (ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ) δεν "καμφθηκαν".