"Αξιοκρατικές" προσλήψεις στον Ελληνικό Διαστημικό οργανισμό: 40 μόρια η συνέντευξη, μόλις 5 το διδακτορίκο

Πολλές αντιδράσεις προκαλεί η μοριοδότηση στην προκήρυξη δέκα θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ).

 

Εκτός από μηχανικούς διαφόρους ειδικοτήτων, ο ΕΛΔΟ αναζητά και έναν δικηγόρο με συμμετοχή «σε δύο τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον δύο έτη ή σε μία πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον τρία έτη».

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αξιολόγησης των προσόντων αφού, ενώ το πτυχίο βαθμολογείται με 2 έως 5 μόρια (αναλόγως του βαθμού) και με 5 μόρια το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό, η συνέντευξη για «την αξιολόγηση της κατανόησης της εργασίας και της προσωπικότητας του υποψηφίου» βαθμολογείται με 40 μόρια.

 

Εν τω μεταξύ, ακόμα και η απαιτούμενη συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές βαθμολογείται με μόλις 10 μόρια.

 

Αναλυτικά:

Πτυχίο Νομικών Επιστημών: Ανώτατο όριο μορίων 5

Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο του Διαστήματος: 5 μόρια

Διδακτορικό: 5 μόρια

Εμπειρία 5 ετών σε θέματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του διαστήματος: Ανώτατο όριο μορίων 10

Εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων: Ανώτατο όριο μορίων 10

Εμπειρία ενασχόλησης με ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα: Ανώτατο όριο 5 μόρια

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο: Ανώτατο όριο μορίων 10

Συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές: 10 μόρια

Σύνεντευξη: 40 μόρια

 

 

Ο ΕΛΔΟ έχει προκηρύξει συνολικά την πλήρωση 10 θέσεων επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καταληκτική ημερομηνία για τη στελέχωση των θέσεων την 14η Σεπτεμβρίου 2018 και, όπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στις συνεντεύξεις των υποψηφίων.