ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια στους φόρους η Ελλάδα την περίοδο 2015-16

Τη μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από φόρους αναλογικά με το ΑΕΠ της μεταξύ όλων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ παρουσίασε η Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

 

Τα διαγράμματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ (Tax Policy Reforms) δίνουν νέα διάσταση στις αυξήσεις των φόρων αποτυπώνοντας το γεγονός ότι μόνο στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό έμμεσοι και άμεση φόροι.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ότι η Ελλάδα (GRC) τη διετία 2015-2016 πήρε τον τίτλο της… παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο κομμάτι της αύξησης των φόρων, με αυξήσεις που αγγίζουν το 3% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις άλλες χώρες στους έμμεσους φόρους αλλά και στον φόρο εισοδήματος, ενώ μειώθηκε οριακά ο φόρος περιουσίας.

 

 

Κατά το ίδιο διάστημα (2015-2016), στην Ελλάδα οι φόροι αυξήθηκαν ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω διάγραμμα με τη χώρα μας (GRC) να φαίνεται στα αριστερά, απομονωμένη από τα υπόλοιπα κράτη.

 

 

Ακόμα, σύμφωνα πάντα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που κατάφερε να επιβάλει τόσο μεγάλες αυξήσεις στη φορολογία, ενώ είχε μικρότερη ανάπτυξη.