Ψηφίστηκε η τροπολογία για τον έλεγχο των ΜΚΟ. Παρών από το ΣΥΡΙΖΑ

Ψηφίστηκε πριν λίγο η τροπολογία για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου καταγραφής προσώπων τα οποία εμπλέκονται με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στη Βουλή.

 

Παρών ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αφού κατηγορησε την κυβέρνηση για «παλινωδίες στο προσφυγικό», υποστηρίζοντας ότι «προσπαθεί να συμμαζέψει σοβαρά λάθη έξι μηνών στην πολιτική της, με κορυφαίο την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

 

Τι αλλάζει για τις ΜΚΟ:

 

«Εγγραφή με ονοματεπώνυμο»

- Η ρύθμιση προβλέπει για πρώτη φορά ως προϋπόθεση εγγραφής των ελληνικών και ξένων ΜΚΟ στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την ανάγκη καταχώρισης και πιστοποίησης και των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές με ονοματεπώνυμο. Μέλη, υπαλλήλους και συνεργάτες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν και οι ήδη εγγεγραμμένες ΜΚΟ σε προθεσμία τριών μηνών.

 

«Τί σημαίνει αυτό πρακτικά»

Ο έλεγχος από την Πολιτεία σε ατομικό επίπεδο θα είναι ενδελεχέστερος. Κανένα πρόσωπο δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται σε δομές, ή στις ακτές, χωρίς να διαθέτει σχετική πιστοποίηση/ ταυτότητα από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ΜΚΟ θα έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τα άτομα (μέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες) που θα δραστηριοποιούνται και πού, ενώ αυτά θα πρέπει να φέρουν ταυτότητα μέλους/ πιστοποίηση για να δραστηριοποιούνται.

 

«Ειδικός γραμματέας ΜΚΟ»

Θα οριστεί Ειδικός Γραμματέας ΜΚΟ, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση του Μητρώου, ενώ με υπουργική απόφαση θα εξειδικευτούν οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής των μελών από το Μητρώο.

 

«Τί ίσχυε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ»

Οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες (2016, 2018) που αφορούσαν τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε δράσεις κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και τη λειτουργία τους, δεν προέβλεπαν κανόνες διαπίστευσης/ πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα.