Θράσος! Αυξάνουν με τροπολογία τους μισθούς των Προέδρων ΔΕΚΟ

Εν μέσω εθνικού πένθους, κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή που εξαιρεί τους μισθούς και τις αποζημιώσεις Προέδρων, διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων συγκεκριμένων ΔΕΚΟ από το «ταβάνι» των 4.631 ευρώ και αυξάνει το ανώτατο όριο σε 7.483 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι ΔΕΚΟ, που εποπτεύονται από το Υπερταμείο και απασχολούν πάνω από 3.000 εργαζόμενους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να δουν αυξήσεις έως και 2.852 ευρώ ή 60% στις αποδοχές τους!

 

 

 

Με την εν λόγω τροπολογία εξαιρούνται από το ανώτατο πλαφόν των 4.631 ευρώ οι μισθοί και οι αποζημιώσεις των:

- προέδρων
- διευθυνόντων συμβούλων
- και εντεταλμένων συμβούλων
των συγκεκριμένων Δημοσίων Επιχειρήσεων και των θυγατρικών αυτών.

Αποδοχές, εν γένει πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις των συγκεκριμένων στελεχών, προβλέπεται να καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση όπως διευκρινίζεται δεν μπορούν να ξεπερνούν το 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, που ισοδυναμεί στα 7.483, 10 ευρώ (8.314,56 Χ 90%).

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις», η ψήφιση του οποίου θα γίνει σήμερα από την Ολομέλεια.

 

Τελικώς, μετά την κατακραυγή, η τροπολογία απεσύρθη.