Τον Ιούλιο χάθηκαν πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας σύμφωνα με την Εργάνη.

Η δεύτερη χειρότερη επίδοση από το 2001

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη τον Ιούλιο το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά  8.610 οι οποίες καταχωρήθηκαν στο σύστημα ενώ άλλες υπόλοιπες 1.492 δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις χειρόγραφα ωστόσο αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη έγιναν 239.080 προσλήψεις αλλά την ίδια ώρα άδειασαν 247.690 θέσεις εργασίας με απολύσεις και αποχωρήσεις. Από τις 247.690 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.375 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.315 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι επιδόσεις του Ιουλίου είναι οι δεύτερες χειρότερες μετά τον Ιούλιο του 2015 όπου, όπως φαίνεται και στον πίνακα, χάθηκαν  16.658 θέσεις εργασίας.

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν και όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία το 54,69% των προσλήψεων αφορούν σε μερική και εκ περιτροπής εργασία.