Αυτά έπαιζαν στην ΕΡΤ την ώρα του συλλαλητηρίου

Στην πρώτη εικόνα τι θα έπρεπε να παίζει η ΕΡΤ. Στις υπόλοιπες 3 τι έπαιζε.