2,5 εκ. ευρώ για να διαφημίσει το ρεύμα ετοιμάζεται να δώσει η χρεοκοπημένη ΔΕΗ!

Τρεις εταιρείες/σχήματα συμμετέχουν στο spec

Spec 2,5 εκατ. ευρώ από τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ

Τρεις εταιρείες/σχήματα συμμετέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Business Today, στο spec της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, διεκδικώντας την «Παροχή επικοινωνιακών και διαφημιστικών υπηρεσιών», έναντι 2,5 εκατ. ευρώ για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Πρόκειται για την Bold Οgilvy (με υπεργολάβο τη Mindshare), την Initiative (με υπεργολάβο την Choose) και την Tempo OMD σε σύμπραξη με την Admine.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να:

1. Σχεδιάζει στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας ανά έτος.

2. Σχεδιάζει δημιουργικό υλικό για κάθε καμπάνια που εμπεριέχεται στο πλάνο ή που μπορεί να προκύψει εκτάκτως.

3. Προγραμματίζει τις εμφανίσεις της κάθε καμπάνιας στα ΜΜΕ.

4. Χειρίζεται τους υπάρχοντες λογαριασμούς social media της εταιρείας και να προχωρήσει στη δημιουργία και υποστήριξη περαιτέρω λογαριασμών social media.

5. Πραγματοποιεί τις παραγωγές υλικών για το εκάστοτε διαφημιστικό πρόγραμμα.

6. Παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, υπηρεσίες για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των κύριων digital καναλιών της εταιρείας, του www.dei.gr και του app για συσκευές iOS και Android.

7. Σχεδιάζει έντυπα, προωθητικά και ηλεκτρονικά υλικά.

8. Αναλαμβάνει και πραγματοποιεί εργασίες οπτικής ταυτότητας του ομίλου.

9. Συμβάλλει σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων.

10. Συμβάλλει στο χειρισμό των σχέσεων με τους εκπροσώπους του Τύπου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή Τύπου & ΜΜΕ.

11. Συμμετέχει στην κάλυψη αναγκών marketing και promotion και 12. Παρακολουθεί σε τακτική βάση τις αντίστοιχες επικοινωνιακές ενέργειες του ανταγωνισμού και να ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ.

 

Η ΔΕΗ ετοιμάζεται να δαπανήσει αυτά τα τεράστια ποσά, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Δείτε περισσότερα για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και όσα λέει ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ακόμα και για αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας στους εργαζομένους από τον Ιούνιο εδώ