Επένδυση Ελληνικού: Νέα προσφυγή αρχαιολόγων

Κίνδυνος για νέες καθυστερήσεις στην επένδυση του Ελληνικού μετά την προσφυγή κατά της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) η οποία αφορά στην έγκριση πολεοδομικών μελετών.

 

Τα σωματεία που την κατέθεσαν είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Πανελλήνια Ενωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων.

 

Η ΠΝΠ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., η οποία όταν καταβληθεί το τίμημα της πρώτης δόσης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ θα μεταβιβαστεί στη Lamda Development, έως ότου παραδοθούν στον Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων.

 

Σύμφωνα με την προσφυγή που κατέθεσαν οι τρεις σύλλογοι, με την έκδοση της ΚΥΑ πολεοδομικών μελετών «αναβάλλεται επ’ αόριστον και χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο όρο ή περιορισμό η απόδοση των κοινόχρηστων χώρων σε κοινή χρήση».

 

Οπως αναφέρουν πηγές με γνώση του περιεχομένου της ΠΝΠ, η αναβολή μεταβίβασης των κοινόχρηστων χώρων στον Φορέα Διαχείρισης είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει καμία εργασία για την κατασκευή δικτύων κοινής ωφέλειας, δρόμων και χώρων πρασίνου. Κατά τις ίδιες πηγές, οι κοινόχρηστοι χώροι θα αποδοθούν στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο Φορέας Διαχείρισης, στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και του επενδυτή, είναι το αρμόδιο από το νόμο όργανο για την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων. Οι τρεις σύλλογοι τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι μεταξύ των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται στην ΚΥΑ, συγκαταλέχθηκε παράνομα και το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, τμήμα του οποίου βρίσκεται εντός οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.

Στην προσφυγή αναφέρεται επίσης ότι η ένταξη σε κοινόχρηστους χώρους όλων των υπόλοιπων αρχαίων μνημείων της περιοχής «τα εγκλωβίζει αορίστως σε παντελώς αναρμόδια για τη διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξή τους εταιρεία και αναιρεί από το κοινωνικό σύνολο το δικαίωμα απόλαυσής τους ως δημοσίων αγαθών».

Η προσφυγή κατά της ΚΥΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην έναρξη της επένδυσης, δεδομένου ότι η σύμβαση που κυρώθηκε στη Βουλή το 2016 προβλέπει ότι για να μεταβιβαστούν οι μετοχές της Ελληνικό Α.Ε. στη Lamda Development θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί όλες οι δικαστικές εκκρεμότητες.